ЗМІ про програму

Програма розвитку ООН - Інтел. Соціальний розвиток молоді шляхом створення веб-спільнот та мереж трансляції знань

 • 15.04.2009

  Головною метою дільності Програми розвитку ООН в Україні у сфері підтримки розвитку молоді є створення сприятливого для розвитку молоді соціального середовища і, таким чином, подальшому просуванню соціальних та економічних реформ у країні. Ця діяльність спрямована на створення таких умов, за яких зростатиме соціальна активність та відповідальність молодих людей, формуватиметься їх готовність до участі у процесах прийняття рішень у школах, університетах та громадах, а також на розвиток мережі інституцій, завданням яких є дієва підтримка молоді та молодих лідерів.

  Компанія Інтел активно працює у сфері середньої та вищої освіти. Програми Інтелу мають на меті інтенсивне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітній сфері, а також її інноваційну підтримку у 45 країнах світу. З метою забезпечення подальшого ефективного використання учнями нових моделей комп'ютерів та комунікаціїй, підвищення комп'ютерної грамотності, набуття умінь, пов'язаних із роботою над проектами, розвитку аналітичного мислення учнів компанією Інтел проводяться тренініги для великої кількості учителів з питань ІКТ, розробки проектів та інших актуальних питань. Головними засобами трансляції знань та навчання є веб-спільноти та он-лайн навчання.

  Проблеми

  • Недостатній рівень соціального розвитку молодих людей, нерозвинута соціальна відповідальність і, як результат, неможливість повноцінно брати участь у процесах прийняття рішень;
  • Брак інструментів, включно із знаннями та навичками щодо ІКТ, що можуть сприяти молодим людям в ефективному користуванні електронними засобами трансляції знань та начальними ресрусами;
  • Брак ефективного та змістовного он-лайн спілкування у молодіжному середовищі навколо соціально-значущих для української молоді і суспільства тем;
  • Брак електронних засобів трансляції знань та навчальних ресурсів, які б надавали інформацію та знання стосовно найбільш важливих пробем суспільного розвитку в Україні.

  Мета проекту «Соціальний розвиток молоді шляхом створення веб-спільнот та мереж трансляції знань»
  Метою проекту є підтримка соціального розвитку молоді шляхом впровадження іноваційних інформаційно-комунікаційних засобів та механізмів, застосування інформаційних ресурсів та трансляції відповідних знань.

  Завданнями проекту є: 

  1. створення ефективно діючих веб-спільнот на базі мереж, що працюють в рамках проекту ПРООН «Створення безпечного середовища для молоді України» (школи, університети, молодіжні центри);
  2. створення електронних навчальних ресурсів та реалізація освітніх он-лайн програм, що відповідають запитам молоді;
  3. підтримка потенціалу молодих людей та розвиток їх життєвих компетентностей, необхідних для активної участі у процесах прийняття рішень та соціального розвитку.

  Стратегія діяльності проекту

  Стратегія проекту спрямована на створеня умов для української молоді, які б сприяли розвитку її соціальної активності та участі у прийнятті рішень у школах, університетах та громадах. Стратегія проекту побудована на синергетичному об'єднанні існуючих напрямків діяльності ПРООН, проекту «Створення безпечного середовища для молоді України» та освітніх програм Інтелу, а саме застосування технологій Інтелу на базі мережі шкіл, університетів та молодіжних громад проекту ПРООН.

  Після вивчення потреб та запитів молодих людей партнери Проекту стануть основою для створення веб-спільнот та веб-мереж, які би відповідали актульним інтересам молоді та об'єднували учасників навколо виконання соціально значущих завдань. Проект передбачає також розробку нових навчальних он-лайн матеріалів, доступ до яких буде здійснюватися через створений в рамках проекту віртуальний «Ресурс начання та трансляції знань», а також створення груп тренерів-консультантів з питань он-лайн навчання у всіх регіонах України.

  Цільова група проекту – молоді люди у віці від 14 до 24 років з усіх регіонів України – учні шкіл, студенти, молодь місцевих громад, а також учителі шкіл та викладачі, залучені до освітніх програм Інтелу.

  Головні партнери проекту – Міністерство освіти і науки України та Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту.

  Очікувані результати проекту

  Основним результатом проекту має стати розширення доступу молоді до інформаційних ресурсів та он-лайн навчання, що, в свою чергу, підвищуватиме соціальну активність та відповідальність молоді, її ефективну участь у соціальному розвитку:

  • Віртуальний «Ресурс начання та передачі знань» та діючі веб-спільноти стануть постійними джерелами інформації, передачі знань та формування важливих життєвих компетентностей молодих людей;
  • Молодь отримає знання та навички, необхідні для успішної реалізації проектів, а також інформацію щодо здорового способу життя, сімейних цінностей, підриємництва тощо та почне розробляти та впроваджувати соціально важливі проекти;
  • Молоді люди у місцевих громадах сформують компетентності, необхідні для ефективної участі у процесі прийняття рішень на місцевому рівні та ініціюватимуть проект,и спрямовані на місцевий розвиток;
  • Викладачі та вчителі шкіл отримають підготовку, необхідну для розвитку та підтримки соціальної активності молоді.

  Термін виконання проекту - 2008 – 2009; попередня фаза – друга половина 2007.

  uzhgorod.ua

  Поділитися: