Документи
  • Лист Міністерства освіти і науки України від 25.06.15 р. №141/12-Г-565 щодо присвоєння програмі "Шлях до успіху" Грифу "Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах". Файл в форматі .pdf

  • Заявка на участь у програмі

  • Лист Міністерства освіти і науки України від 17.03.09 № 1/9-167 Про реалізацію проекту «Соціальна інтеграція та розвиток громадянської відповідальності молоді в Україні» та про підтримку програми Intel "Шлях до успіху". Файл у форматі .pdf

  • Лист Міністерства освіти і науки України від 15.07.09 р. №1.4/18-2821 щодо присвоєння програмі "Шлях до успіху" Грифу "Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах". Файл в форматі .pdf

  • Пояснювальна записка про програму "Шлях до успіху" містить детальну інформацію про програму, що стане корисною освітянам при розробці офіційних документів. Файл у форматі .doc

  • Наказ МОН від 01.09.2009 р. №806 "Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах", де затверджується використання лише тих навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Файл в форматі .pdf

  • Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджені Наказом Держнаглядохоронпраці 16.03.2004 №81. Файл в форматі .pdf

  • Орієнтовний комплекс вправ для зняття втоми під час навчання в кабінетах інформатики, затверджений Держнаглядохоронпраці України. Файл в форматі .pdf

  • Інструктивно-методичні рекомендації МОНСМ України з інформатики в Інформаційному збірнику №22-24, 2011