Навички 21 століття
Навчальні та інноваційні навички

Творчість і інноваційність
•    Здатність оригінальності та інноваційності в  діяльності 
•    Розвиток, впровадження та донесення нових ідей до інших
•    Відкритість до та сприяння  новим та різноманітним перспективам
•    Робота над творчими ідеями для внесення вагомого та корисного вкладу у царину, в яку впроваджується інновація 

Критичне мислення і вміння вирішувати проблеми
•    З’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей
•    Здійснення вибору та прийняття комплексних рішень
•    Розуміння взаємозв’язків між системами
•    Визначення та постановка суттєвих запитань для прояснення різноманітних позицій, що дозволяє приймати кращі рішення
•    Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання 
•    Вміле, відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження для окреслення, аналізу та вирішення проблем.

Комунікативні навички та навички співробітництва

•    Ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання 
•    Демонстрація можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами
•    Гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання
•    Прийняття відповідальності за результати спільної роботи
•    Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах.

Вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички


Інформаційна грамотність
•    Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.
•    Базове розуміння етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації

Медіа грамотність

•    Розуміння принципу побудови медіа повідомлень, того, для яких цілей та із застосуванням яких інструментів та за яких умов вони зроблені, їх характеристик.
•    З’ясування способів інтерпретації інформації різними особами, включення або відсутність різних оцінок та точок зору, усвідомлення залежності медіа-повідомлень від ціннісних норм та точок зору та розуміння того, як медіа можуть впливати на думки та поведінку.
•    Розуміння підґрунтя та базових засад етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації

IКT – грамотність (Грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій)

•    Належне використання цифрових технологій, інструментів та/або комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві економіки знань.
•    Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації


Життєві та кар’єрні навички


Гнучкість та пристосовуваність
•    Пристосування (адаптація) до різних ролей та рівнів відповідальності
•    Ефективна праця в умовах двозначності (неоднозначності) та зміни пріоритетів  

Ініціатива та  самоспрямованість

•    Усвідомлення власного розуміння навчання та своїх потреб щодо навчання
•    Вихід за межі наявної майстерності та/або вимог навчальної програми для дослідження та розширення свого власного навчального досвіду та досягнення власних навчальних цілей
•    Прояв ініціативи з покращення навичок для досягнення вищого професійного рівня
•    Визначення навчальних завдань, виділення головних завдань та здійснення їх без зовнішнього стороннього нагляду
•    Ефективне використання часу та розподіл робочого навантаження
•    Бажання і здатність навчатися протягом всього життя

Соціальні навички та навички, пов’язані зі співіснуванням різних культур

•    Належна та продуктивна праця разом з іншими
•    Використання для досягнення цілей сукупного інтелекту груп, коли це необхідно
•    Визнання культурних розбіжностей та використання різних перспектив для підвищення інновації та якості роботи

Продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники

•    Встановлення та слідування високим стандартам і цілям для якісного і вчасного виконання роботи
•    Демонстрація старанності та позитивної робочої етики (наприклад, пунктуальність та надійність)

Лідерство та відповідальність
 

•    Використання міжособистісних навичок та навичок вирішення проблем для впливу на інших та ведення їх до мети
•    Використання сильних сторін інших для досягнення спільної мети.
•    Виявлення чесної та етичної поведінки
•    Діяльність відповідно до інтересів широкої спільноти


Джерело: Партнерство задля розвиту навичок 21 століття (www.21stcenturyskills.org). Використане з дозволу.