Результати спостережень

Протягом 2011/2012 навчального року моніторинг програми здійснювався Координатором спеціалістів з моніторингу Аллою Забарною та групою з 11 спеціалістів. У цей період працювало 379 навчальних груп, а кількість учнів, що відвідували заняття склала 5334 осіб.

Цікаво, що за результатами відвідувань занять курсу "КТ для місцевої спільноти" найкраще впродовж заняття прослідковувалась діяльність фасилітатора, спрямована на вироблення в учнів вмінь та навичок з комп’ютерних технологій (на 72 % відвіданих занять); більш, ніж у половини відвіданих занять (58 %), відбувалось формування в учнів навичок співпраці; і менш, як на третині відвіданих занять (30 %), зрозуміло і чітко прослідковувалось навчання учнів критичному мисленню. Ці три компоненти складають основні напрямки, за якими йде робота програми з учнями.

Також було проведене телефонне інтерв’ювання адміністрації шкіл, де програма працює не менше 2 років. Воно показало, що впровадження програми в школи України позитивно впливає на учасників навчально-виховного процесу: підвищується професійний рівень педагогів, участь у програмі стає для вчителів ще одним сучасним, прогресивним досягненням (надбанням), яке суттєво впливає на процес атестації, батьки відмічають збільшення самостійності та ініціативності дітей, класні керівники спостерігають покращення стосунків в класних колективах, учні вчаться не для батьків, не для вчителів, не для оцінок, а для власного самоствердження. Загалом, навчальні курси програми та педагогічна технологія, за якими вони проводяться, є дуже цінним ресурсом для української освіти.

Перегляньте детальний звіт за цим посиланням
Інформація для фасилітаторів:

якщо ви зацікавлені в отриманні "зворотнього зв'язку" від спеціаліста з моніторингу, що побував на Ваших заняттях, зателефонуйте або напишіть йому на електронну адресу. Спеціалісти можуть ділитися з Вами своїми спостереженнями та рекомендаціями. Якщо Ви не маєте жодної контактної інформації спостерігача, зверніться до Вашого регіонального координатора або координатора програми