Структура програми (дво-годинні заняття)

Структурні розділи програми

«Комп’ютерні технології для місцевої спільноти»

«Комп’ютерні технології та майбутня професія»


Основна тема /завдання

Кількість годин

Основна тема /завдання

Кількість годин


Вступ. Основна тема курсу. Основні правила роботи та вимоги до оцінювання. Поняття про співробітництво, критичне мислення, ресурси для пошуку інформації  та виконання вправ на комп’ютері.

Місцева спільнота, громада. Співробітництво. Критичне мислення. Виконання пошуку в Інтернеті зображень щодо місцевого матеріалу.

2 години (1 заняття)

Світ професій. Профінформування, профконсультація .

 Ресурси Інтернету для ознайомлення зі світом професій,  професійної само діагностики. Проведення діагностики професійних інтересів. Потреби країни та регіону в різних професіях. 

4 години (2 заняття)


Розробка окремих елементів до основної теми. Формування нових комп’ютерних навичок роботи з офісними програмами.

Виконання графічної роботи для місцевої спільноти за вибором учнів (поштова марка, малюнок робочого столу комп’ютера). Основи роботи з графічним редактором Paint.

2 год. (1 заняття)

Приклади застосування комп’ютерних технологій в різних професіях та видах професійної діяльності.

Вчитель. Виконання комп’ютерних робіт для професії вчителя (Диплом, Відомість успішності, Розклад уроків, Інформаційний бюлетень).

4 години (2 заняття)


 Виконання графічної роботи для місцевої спільноти за вибором учнів (поштова листівка, знаки, карта).

Основи роботи в програмі Draw

2 год. (1 заняття)

Приклади застосування комп’ютерних технологій в різних професіях та видах професійної діяльності.

Шкільна медична сестра. Виконання комп’ютерних робіт для роботи шкільної медсестри (Форма опитування, Піктограма, Інтерактивна схема, Публічний виступ).

4 години (2 заняття)


Виконання комп’ютерної роботи для місцевої спільноти за вибором учнів (Оголошення, візитна картка, довідник, календар, стаття). Основи роботи з текстовим редактором.

4 год. (2 заняття)

Приклади застосування комп’ютерних технологій в різних професіях та видах професійної діяльності.

 Фермер. Виконання комп’ютерних робіт для роботи фермера (Вивчення попиту, Планування ділянки, Розподіл витрат, Бізнес-пропозиція)

4 години (2 заняття)


 

Виконання комп’ютерної роботи для місцевої спільноти за вибором учнів (адресна книга, опитування, транспорт, статистика, кошторис). Основи роботи з електронними таблицями.

 

4 год. (2 заняття)

Приклади застосування комп’ютерних технологій в різних професіях та видах професійної діяльності.

 Приватний підприємець. Виконання комп’ютерних робіт для роботи приватного підприємця (Логотип і фірмовий бланк, Фінансовий план, Буклет, Веб-сайт)

4 години (2 заняття)


Виконання мультимедійної презентації для місцевої спіль ноти за вибором учнів (Реклама, Хроніка подій, Взірець для нашої спільноти, Новини нашої спільноти, Таланти). Основи роботи з мультимедіа.

4 год. (2 заняття)

 

 


Повторення. Виконання підсумкової комп’ютерної роботи.

Виконання підсумкової презентації «Альбом на згадку» (вбудовування виконаних робіт в підсумкову презентацію).

2 год. (1 заняття)

Створення електронного портфоліо (збірки виконаних робіт) у вигляді презентації

2 год. (1 заняття)


Розробка та виконання навчального проекту.

Навчальний проект. Вибір теми та визначення проблеми для місцевої спільноти, планування проекту. Виконання соціального проекту , спрямованого на вирішення проблем місцевої спільноти за вибором учнів на одну з запропонованих тем (Популяризуємо зелений туризм, Закладаємо парк, Боремося зі стихійними лихами, Різні проблеми громади).

Створення групової мультимедійної презентації результатів проекту.

12 год. (6 занять)

Навчальний проект. Вибір проблеми, пов’язаної з використанням комп’ютерних технологій у різних професіях, таких, що стосуються ринку праці, трудової міграції та проблем, пов’язаних з трудовими ресурсами в регіоні.

 Планування та виконання дослідження, створення мультимедійної презентації результатів проекту.

10 год. (5 занять)


Презентація проекту для членів громади, лідерів спільноти

Презентація соціальних проектів малих груп. Обговорення. Підведення підсумків курсу. Вручення сертифікатів.

2 год.( 1 заняття)

Презентація результатів дослідницьких проектів щодо викликів, які постають перед місцевою спільнотою та окремими людьми, що пов’язані з професійною діяльністю людей.

Підведення підсумків курсу. Вручення сертифікатів.

2 год.( 1 заняття)