Структура програми (одно-годинні заняття)
Досвід впровадження програми показав, що далеко не всі фасилітатори мають можливість проводити двогодинні навчальні заняття. Отже, виникла потреба в уточненні структури одногодинного заняття за програмою. Нижче наведено орієнтовні моделі провадження курсів з розрахунку, що одне навчальне заняття триває не 120 хвилин, а 60.