Складові програми
Навчальна програма складається з двох частин (курсів):
Структура обох перших курсів передбачає 34 години, тобто 17 2-годинних занять. Курс Підприємництва розрахований на 51 годину, що згруповані у 16 Тем (розподіл годин цього курсу).

Рішення щодо вибору та комбінації цих курсів залежить від віку, умов проведення занять та рівня комп’ютерної  підготовленості учнів. За умови, що учні  не мають початкових навичок роботи на комп’ютері, або мають лише початкові навички рекомендується послідовне проведення занять - спочатку за першою частиною -«Комп’ютерні технології для місцевої спільноти», а потім за другою частиною - «Комп’ютерні технології та майбутня професія». 

В залежності від умов навчального закладу і навчальних цілей, які ставлять перед собою викладачі, керівники школи та громада, можливе окреме самостійне використання кожного курсу. Проте слід зауважити, що самостійне впровадження тільки другої частини курсу можливе тільки за умови наявності у школярів достатнього рівня навичок роботи з офісними комп’ютерними програмами, які вони вивчали на уроках інформатики. Використання цього курсу тісно пов’язане з навчальними планами та програмами з інформатики, які на сучасному етапі дуже відрізняються в залежності від регіону, рівня забезпеченості комп’ютерною технікою та доступу до інтернету.