Критичне мислення

Чи розвиваєте ви у своїх учнях навички критичного мислення?

Навички розв’язання проблем, планування своєї діяльності, перегляду роботи за критеріями і її доопрацювання, вміння ставити запитання сутнісного характеру, цікаві й нестандартні?

Перевірте за відповідними ознаками!


Під час роботи в парах:

  1. Дотримуються етапи "плануємо - виконуємо - перевіряємо - обговорюємо"
  2. ПЛАНУВАННЯ учні роблять самостійно, а не копіюють приклади
  3. Етап ПЕРЕВІРКИ проходить
   - неформально
   - фінальна вправа "вернісаж" проводиться у різних формах
   - учні розуміють необхідність цього етапу і мають час на дороблення невиконаного
  4. На етапі ОБГОВОРЕННЯ висновки учнів носять узагальнюючий, оціночний характер
  5. Створено умови й атмосферу, що спонукають учнів до постановки запитань сутнісного характеру, цікавих, нестандартних (немає похвали, але є заохочення)


Під час роботи над проектами наявні:

  1. План, зроблений учнями на весь проект (на всі N занять проекту)
  2. План, зроблений учнями на поточне (сьогоднішнє) заняття
  3. План домашнього завдання
  4. Зроблений учнями план створення презентації
  5. Аналіз виконання запланованого на попередньому занятті
  6. Виявлення проблеми
  7. Формулювання проблеми
  8. Варіанти шляхів вирішення проблеми
  9. Оцінка того, що реально виконати, і обґрунтований вибір
  10. Розуміння того, що є ознакою того, що проблема вирішена
  11. В презентації:
   -  сформульована проблема;
   - є різні шляхи вирішення;
   - зроблено вибір реальних шляхів;
   - наявні висновки з результатів проекту.


Під час захисту проектів:

  1. В презентації:
   - сформульована проблема;
   - є різні шляхи вирішення;
   - зроблено вибір реальних шляхів;
   - наявні висновки з результатів проекту.
  2. Фасилітатор або учні ставлять запитання:
   - оціночні (наприклад - що найкраще, найважче, найцікавіше);
   - про труднощі, з якими зіткнулися і про їх вирішення малою групою;
   - чому навчилися?
  3. Діти виступають як «доброзичливі критики»
  4. Чітко видно, що було планування.
  5. Проблема є посильною для виконання дітьми


Щоб отримати детальну інформацію
Перегляньте відео лекції-презентації Олександра Митрофановича Банова (
експерт програми Intel Learn в Росії):


Ці відео-матеріали використовуються в дистанційному курсі для навчання майбутніх фасилітаторів, який впроваджується в Росії,  триває майже годину і призначена для самостійного перегляду з метою самовдосконалення і розвитку.