"Комп'ютерні технології та підприємництво"
Курс впроваджується з цього навчального року 

Що це за курс?
Курс
«Комп’ютерні технології та підприємництво» як і попередні дає можливість учням набути та вдосконалити свої навички з комп'ютерної грамотності, критичного мислення та співпраці. Проте від спрямований на те, щоб ознайомити учасників з принципами й підходами підприємницької діяльності. Курс розраховано на більш старших учнів, віком не менше 13 років, оптимально - для 16-25-річних молодих людей.
Всі заняття пов'язані між собою, і кожне наступне базується на навичках, отриманих на попередньому занятті. Таким чином, по ходу курсу учні будуть шукати та розробляти бізнес-ідею, а також досліджуватимуть різноманітні аспекти, що допоможуть розпочати успішний бізнес. На кінець курсу учні розроблять бізнес-план та презентують його громаді.


Цей курс є більшим за попередні і розрахований на 51 годину, що згруповані у 16 Тем (розподіл годин). І крім того, учням іноді доведеться працювати самостійно, наприклад, потрібно буде виконати дослідження між заняттями і учні будуть презентувати результати своїх досліджень на наступному занятті.

У 2010/2011 н.р. проведена адаптація та пілотування курсу в Україні. Читайте про це на блозі Комп'ютер і Підприємництво З 2011/2012 навчального року розпочинається більше широке його впровадження.

Який підручник?

Робота за курсом ведеться за спеціально створеним електронним посібником, що поєднує матеріал підручника, електронний довідник та робочий зошит. У виключних випадках
фасилітатору можуть надаватися друковані примірники.

Що говорять про курс?
Обговоре
ння досягнень та проблем курсу відбувається на блозі Комп'ютер і Підприємництво

Як можна отримати матеріали для занять за курсом?
Для цього необхідно п
ройти додаткове навчання за дистанційним тьюторним курсом «Вивчаємо Підприємництво 2.0», що дозволяє оволодіти всіма навичками, необхідними для роботи за курсом "Комп’ютерні технології та підприємництво", та отримати сертифікат. Групи розпочинають заняття на початку кожного півріччя; щоб записатися на наступний курс (розпочнеться з 11 серпня 2014 р.), необхідно заповнити анкету