Розподіл балів у конкурсі історій успіху

Роботи, надані на конкурс історій успіху, журі оцінювало за критеріями, визначеними Положенням про конкурс. Кожному критерію було присвоєно певну максимальну кількість балів, на яку кожен з членів журі міг оцінити роботу.

У таблиці нижче після кожного критерію у дужках зазначається загальна максимальна кількість балів, яку могла отримати робота за цим критерієм, якби всі члени журі поставили максимальну оцінку. Розподіл сумарних балів за критеріями відбувся таким чином (у вертикальних колонках - есе під номерами):

Критерії №1
№2
№3
№4
№5
№6
№7

№8
В роботі описаний важливий власний досвід (125) 125
125
120
120
97
105
65
61
Демонструється значення Програми для окремих учасників, їх успішності і т.п.;  показано, як за допомогою програми було створено деяку позитивну зміну в житті автора та/чи інших людей та навколишній реальності (175) 175
175
160
147
148
140
147
78
Розказано про взаємодію з громадою при роботі за Програмою (50) 1
3
50
34
49
3
0
4
Ясність викладу, грамотність (50) 49
47
36
50
37
49
46
46
Робота відповідає вимогам до написання есе, а саме:              
1. Назва влучна і цікава; не більше 15 слів (25)
25
21
24
21
12
17
9
17
2. Вступ описує суть ситуації (25)
25
23
22
21
16
16
18
15
3. Основна частина розкриває ситуацію, використовуючи 3-5 аргументів/структурних елементів, пов'язаних логічно та стилістично (25)
25
22
24
23
19
17
19
14
4. Висновок базується на розкритих вище аргументах (25)
25
24
24
22
18
17
19
16
Додаткові бали, що надаються за рішенням члена журі (50) 23
28
5
0
0
0
0
0
Сума балів 473
468
465
438
396
364
323
251