Положення про конкурс проектів
ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс проектів «Наш проект для спільноти»
(завантажити як .pdf)

Швидко перейти на:

Всеукраїнський конкурс проектів «Наш проект для спільноти»  (далі – Конкурс) є щорічною ініціативою навчальної програми Intel  «Шлях до успіху»  в Україні (далі – Програма)

1. Мета конкурсу
Метою конкурсу є поширення кращих практик впровадження проектної технології в навчальних закладах України. 

2. Завдання конкурсу
2.1. Популяризація Програми і поширення позитивного досвіду серед учасників Програми
2.2. Підтримка і заохочення викладачів, що ефективно працюють за Програмою
2.3. Популяризація методу проектів як педагогічної технології, що дозволяє розвивати в учнів навички ХХІ сторіччя

3. Організатори Конкурсу та Оргкомітет
3.1.  Організатором Конкурсу є програма Intel «Шлях до успіху»  в Україні, що реалізується у партнерстві з компанією Intel та ГО «РМЦ «АЙОРН»

3.2.  До організації та проведення Конкурсу можуть залучатися також інші організації та фонди, які поділяють цілі Конкурсу та можуть надати організаційне чи матеріальне сприяння у проведенні Конкурсу. До організації Конкурсу не можуть залучаються політичні партії.
3.3.  Для вирішення поточних організаційних питань організатори Конкурсу створюють Організаційний комітет. Склад Оргкомітету оголошується через сайт Програми (
www.uspih.iteach.com.ua).
3.4.  Оргкомітет повноважний приймати рішення з усіх питань, що виникають у зв’язку з проведенням Конкурсу. Оргкомітет затверджує склад Журі Конкурсу. Оргкомітет не має права втручатися в роботу Конкурсного журі та впливати на оцінку робіт.

4. Висвітлення Конкурсу
4.1. Офіційна інформація про Конкурс, Положення про Конкурс, склад Оргкомітету та Журі, оперативні новини та висвітлення результатів Конкурсу відбувається на офіційному інтернет-сайті Програми (
www.uspih.iteach.com.ua).
4.2. Організатор оголошує про початок проведення Конкурсу через офіційний сайт Програми, соціальні мережі та засоби масової інформації.
4.3. Для висвітлення перебігу та результатів Конкурсу запрошуються національні та міжнародні засоби масової інформації в якості інформаційних партнерів Конкурсу.

5. Терміни проведення конкурсу
5.1. Прийом і реєстрація конкурсних заявок та робіт розпочинається 25 грудня 2013 р. і триває до 25 травня 2014 року
5.2. Розгляд заявок, матеріалів, надісланих на конкурс, триває з 26 травня по 10 червня 2014 року
5.3. Оголошення підсумків конкурсу відбудеться після 10 червня 2012 на сторінці Конкурсу на сайті Програми

6. Умови проведення Конкурсу
6.1.  Участь у Конкурсі можуть брати команди (малі групи) з 3-5 учнів, що створили та реалізували проекти в рамках курсу «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти» програми Intel® «Шлях до успіху».
6.2. Для участі в Конкурсі викладач-фасилітатор має надіслати три документи: Заявку (згідно Додатку 1), роботу команди учнів – мультимедійну презентацію (згідно Додатку 2) та Опис реалізації проекту (згідно Додатку 3), не пізніше 18:00 25 травня 2014 р. (за відміткою пошти про дату відправки).
6.3. Надіслати матеріали можна одним із доступних способів:

6.3.1.  або електронною поштою на адресу rmc.ukraine@gmail.com з поміткою в темі листа «Конкурс соціальних проектів» та трьома файлами, прикріпленими у додатку  - Заявка, Презентація учнів та Опис реалізації проекту

6.3.2. або на CD-диску, надісланого звичайною поштою на адресу: РМЦ «АЙОРН» (Конкурс соціальних проектів), вул. Берлинського 9, оф. 416, м. Київ, 04060

6.4.  У Конкурсі беруть участь роботи українською або російською мовою тільки в електронному вигляді. Від одного автора може прийматися не більше трьох Заявок.
6.5.   Не допускаються до участі в Конкурсі роботи, які:

6.5.1. містять ненормативну лексику;
6.5.2. пропагують насильство, расизм, відверту або приховану рекламу товарів чи послуг, політичних партій;
6.5.3. є копіями проектів інших авторів;
6.5.4. не були створені та реалізовані в рамках курсу «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти»;
6.5.5. створені з порушенням законодавства України про інтелектуальну власність;
6.5.6. подані після завершення терміну прийому робіт на конкурс.

6.6.  Подані на Конкурс проекти не рецензуються та не повертаються.
6.7.  Організатори конкурсу зобов’язуються не розголошувати контактну інформацію учасників.
6.8. Участь в Конкурсі не можуть брати члени оргкомітету, а також їхні близькі родичі.
6.9. Рішення про реєстрацію заявки для участі в конкурсі приймає Оргкомітет. Оргкомітет має право запросити додаткову інформацію від заявника з метою ефективної оцінки конкурсної роботи.

7. Оцінка робіт та визначення переможців
7.1.  Для оцінки робіт Оргкомітет Конкурсу формує Конкурсне журі, куди запрошуються керівники програми, тренери, спеціалісти з моніторингу  і фасилітатори, що мають досвід роботи за програмою, переможці минулорічних конкурсів. Участь в роботі Конкурсного журі є безоплатною та виконується на громадських засадах.
7.2.  Попередню оцінку конкурсних робіт на відповідність формальним правилам Конкурсу здійснює Оргкомітет Конкурсу. За результатами розгляду приймається рішення про допуск роботи до участі в Конкурсі.
7.3. Оргкомітет забезпечує анонімне оцінювання робіт Конкурсним журі через кодування робіт. Кожна закодована робота (презентація та опис) оцінюється всіма членами Конкурсного журі. Кожен з членів журі оцінює роботу шляхом виставлення балів за кожним із критеріїв. Кожному критерію присвоєно певну максимальну кількість балів.
7.4. Критерії оцінювання робіт:

7.4.1. Соціальний проект має бути розроблений та виконаний учнями в ході навчання за курсом «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти»

7.4.2. Презентація проекту відповідає вимогам до презентацій згідно Додатку 2

7.4.3. Опис виконання учнями проекту (зроблений фасилітатором) відповідає вимогам у Додатку 3

7.4.4. В проекті демонструється значення Програми для місцевої спільноти

7.4.5. Роботи демонструють базовий рівень ІКТ-компетентності учасників (використані всі комп'ютерні технології, які вивчаються за програмою: текстовий редактор, електронні таблиці/діаграма, програма для малювання)

7.5. Конкурсне журі визначає найкращі роботи, які отримують І, ІІ та ІІІ місця.
7.6. Результати Конкурсу оголошуються Конкурсним журі через офіційний сайт Програми. Переможцям Конкурсу, а також учасникам, чиї роботи були відзначені заохочувальними призами, надсилаються повідомлення електронною поштою, поштою чи у будь-який інший спосіб.
7.7. Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню. Конкурсне журі не зобов’язане пояснювати мотиви своїх оцінок.
7.8. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів та призами. 
7.9. Всі учасники, чиї роботи відповідають умовам даного положення про Конкурс, отримають свідоцтва учасників.
7.10. Роботи-переможці, а також найкращі роботи, відзначені заохочувальними призами, будуть опубліковані на офіційному сайті Програми, а також у засобах масової інформації.

8. Авторські права
8.1. Подання роботи на Конкурс автоматично означає згоду з його правилами і дозвіл на публікацію в рамках Програми. Участь роботи в Конкурсі не означає передачу авторських прав організаторам. Всі права на роботу залишаються за автором. Всі спірні питання щодо авторських прав вирішуються згідно діючого законодавства України.
8.2. Подаючи роботу на конкурс, учасник гарантує дотримання законодавства України про інтелектуальну власність.

9. Фінансування конкурсу
9.1.  Фінансування Конкурсу здійснюється з джерел Програми, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
9.2. Витрати на пересилання робіт беруть на себе учасники.
9.3. Призовий фонд формується за рахунок коштів організаторів а також за рахунок спонсорів конкурсу.
9.4. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право змінювати це Положення та умови Конкурсу.ДОДАТОК 1  
Форма Заявки  для участі в конкурсі
Для участі у конкурсі необхідно надіслати  таку інформацію (окремим файлом):
1.    Назва соціального проекту
2.    Повна назва навчального центру (школи, молодіжного центру), його розташування (населений пункт, район, область)
3.    Прізвище і ім’я учнів, що створили та реалізували проект
4.    Прізвище, ім’я, по-батькові викладача-фасилітатора
5.    Контактна електронна адреса  (e-mail)
6.    Контактний телефон фасилітатора   
7.    Повна поштова адреса з індексом для надсилання призів/сертифікатів
8.    Дати початку і закінчення роботи групи учнів над соціальним проектом


ДОДАТОК 2    
Вимоги до оформлення мультимедійної презентації учнів

   Що і як має бути
Титульний слайд
1.    Назва проекту
2.    Назва програми (Intel «Шлях до успіху»)
3.    Імена авторів та місце здійснення проекту (місто, село, область)
4.    Проміжок часу, впродовж якого реалізовано проект (наприклад, квітень-травень 2014)
Опис виконання проекту 1.    Вказана проблема з життя спільноти
2.    Перераховані можливі варіанти  вирішення проблеми
3.    Обґрунтований вибір варіанту рішення проблеми, який можуть здійснити 5 учнів за 3 тижні
4.    Проаналізовані потрібні ресурси для вирішення проблеми: звідки брати ресурси, кошти; чи можна зменшити витрати; хто може допомогти
5.    Є розподіл ролей (зазначено що, хто і як робив)
6.    Вказано, як  була залучена громада, як враховані її інтереси
7.     В заключному слайді – підсумки/висновки, які випливають з рішення проблеми і чітко свідчать, що проект реалізовано.
Вимоги до оформлення презентації 1.    Шрифти (не менше 20)
2.    Єдиний стиль (фон, шрифти, використаний власний шаблон оформлення)
3.    Вказано джерела використаної інформації
4.    Розмір всього файлу не більше 5 Мб
Застосовані всі комп’ютерні технології
1.    У презентацію вставлено як об’єкт текстовий документ (створений під час роботи над проектом)
2.    У презентацію вставлено як об’єкт електронну таблицю (створену під час роботи над проектом)
3.    У презентації використано діаграму, створену під час роботи над проектом
4.    У презентацію використано малюнки, створені у програмі Paint та/або Draw


ДОДАТОК 3     
Опис фасилітатора про хід виконання учнями соціального проекту

•    Опис надаєтья у вигляді текстового документа, створеного у програмі Word, обсягом не більше 1 сторінки (до 2200 знаків), шрифт - Times New Roman, 12 розмір, інтервал - 1,5.
•    Опис може бути у довільному вигляді та стилі
•    Опис має містити:
o    Назву соціального проекту
o    Стислий опис проблеми, над вирішенням якої працювали учні
o    Опис того як учні працювали над проектом - особливості етапу планування, роботи у групі, про хід роботи, про реакцію членів спільноти, батьків тощо (про взаємодію з громадою)
o    Опис результативності проекту, з якого чітко видно, що проект реалізований до кінця і має конкретний результат
•    Загалом - це лаконічна розповідь про результат вашого позитивного впливу на спільноту.  До опису можна додати фото (до 5 шт, чи посилання на фото, розміщені в Інтернеті), висловлювання учнів та членів спільноти.