Розподіл балів у конкурсі соціальних проектів
Роботи, надані на конкурс соціальних проектів, журі оцінювало за критеріями, визначеними Положенням про конкурс. Кожному критерію було присвоєно певну максимальну кількість балів, на яку кожен з членів журі міг оцінити роботу. Отже після кожного критерію у дужках зазначається загальна максимальна кількість балів, яку могла отримати робота за цим критерієм, якби всі члени журі поставили максимальну оцінку.

Розподіл сумарних балів за критеріями відбувся таким чином (у вертикальних колонках - проекти під номерами):

Критерії №1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
Опис реалізації проекту відповідає вимогам Положення про конкурс:1. Опис містить назву проекту та стислий опис проблеми (30)
28
30
28
27
28
26
24
24
27
21
25
2. Зазначається, як учні працювали над проектом
(планування, групова робота, хід виконання роботи,реакція членів спільноти та батьків) (60)
50
56
57
52
57
54
53
49
53
50


31

3. Чітко видно, що проект реалізований до кінця
і має конкретний результат (60)
57
56
48
54
49
38
44
57
37
45
14
Презентація проекту відповідає вимогами Положення про конкурс:                    
1. Титульний слайд містить: назву проекту,
назву програми - Intel "Шлях до успіху", імена авторів, місце проживання та дату створення (16)
16
16
16
16
16
16
16
15
11
16
8
2. Наявна реальна проблема з життя спільноти, є кілька можливих шляхів її вирішення та обґрунтовано вибір варіанту рішення, яке можуть зробити 5 учнів за 3 тижні (80)
78
74
60
59
71
52
61
33
51
23
21
3. Проаналізовано потрібні ресурси/кошти (звідки брати, як можна зменшити, хто допоможе) (40)
 18 40
36
39
25
33
30
29
25
21
0
4. Є розподіл ролей (хто, що і як зробив),
вказано як були залучені члени громади (24)
 24 24
17
24
18
24
24
20
8
19
0
5. В заключному слайді - підсумки/ висновки,
які випливають з вирішення проблеми і чітко свідчать, що проект реалізовано (80)
 78  65  63 62
54
52
46
70
53
49

0
6. В презентації використано шрифти не менше 20 розміру, а також використано єдиний стиль оформлення (20)
 20 20
20
20
20
20
20
20
15
20

16
7. В презентації використані всі комп'ютерні технології, які вивчаються за програмою: текстовий редактор, електронні таблиці, програма для малювання (40)
40
18
39
24
40
27
22
22
38
35
7
Додаткові бали, що надаються за рішенням члена журі (40)
0
5
0
5
0
5
0
0
10
5
0
Сума балів
409
404
384
382
378
347
340
339
328
304
122