Положення про конкурс фотографій

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс фотографій «Комп’ютер на роботі»

(завантажити у форматі .pdf

Всеукраїнський конкурс фотографій  (далі – Конкурс) є ініціативою навчальної програми Intel «Шлях до успіху»  в Україні (далі – Програма),  що реалізується Ресурсно-методичним центром «АЙОРН» у партнерстві з компанією Intel.

 

1.      Мета конкурсу

Метою проведення Конкурсу є стимулювання професійного й творчого росту учасників  Програми; творчий розвиток особистості, її естетичних відчуттів у процесі емоційного пізнання світу; формування розуміння застосування комп’ютерів та комп’ютерних програм в майбутній професії. 

 

2.      Завдання конкурсу

2.1.  Популяризація Програми і поширення позитивного досвіду серед учасників Програми;

2.2.  Популяризація і поширення інформації про Програму серед широкої громадськості;

2.3.  Спонукання учасників Програми до осмислення цінності використання комп’ютерних технологій в майбутній професії, пошуку органічної взаємодії творчого і технічного процесів фотографії.  

 

3.      Організатори Конкурсу та оргкомітет

3.1.   Організатором Конкурсу є програма Intel «Шлях до успіху»  в Україні, що реалізується РМЦ «АЙОРН» у партнерстві з компанією Intel.

3.2.   До організації та проведення Конкурсу можуть залучатися інші організації та фонди, які поділяють цілі Конкурсу та можуть надати організації матеріальне сприяння у його проведенні. До організації Конкурсу не можуть залучаються політичні партії.

3.3.  Для вирішення поточних організаційних питань організатори Конкурсу створюють Організаційний комітет. Склад Оргкомітету оголошується через сайт Програми (www.uspih.iteach.com.ua).

3.4.   Оргкомітет повноважний приймати рішення з усіх питань, що виникають у зв’язку з проведенням Конкурсу. Оргкомітет затверджує склад Журі Конкурсу. Оргкомітет не має права втручатися в роботу Конкурсного журі та впливати на оцінку робіт.

 

4.      Висвітлення Конкурсу

4.1.  Офіційна інформація про Конкурс, Положення про Конкурс та склад Оргкомітету, оперативні новини та висвітлення результатів Конкурсу відбувається на офіційному інтернет-сайті Програми (www.uspih.iteach.com.ua).

4.2.  Організатор оголошує про початок проведення Конкурсу через офіційний сайт Програми, соціальні мережі та засоби масової інформації.

4.3.  Для висвітлення перебігу та результатів Конкурсу запрошуються національні та міжнародні засоби масової інформації в якості інформаційних партнерів Конкурсу.

 

5.      Терміни проведення конкурсу

5.1.  Прийом і реєстрація конкурсних заявок та робіт розпочинається  25 грудня 2013 р. і триває до 01 травня 2014 року

5.2.  Оцінювання робіт триває з 10 травня по 20 травня 2014 року

5.3.  Оголошення підсумків конкурсу відбудеться після 25 травня 2014 на сторінці Конкурсу.

 

6.      Умови проведення Конкурсу

6.1.       Участь у Конкурсі можуть брати учні, що навчаються або навчалися за курсом «Комп’ютерні технології і майбутня професія»Програми «Шлях до успіху».

6.2.       Для участі в Конкурсі автор має надіслати Заявку на участь в Конкурсі (згідно Додатку 1) і фотороботу записану у форматі JPG або JPEG (згідно вимог Додатку 2), не пізніше 24:00 1 травня 2014 р. (за відміткою пошти про дату відправки).

6.3.  Конкурс проводиться в двох номінаціях:

6.3.1.        «Комп’ютер, що допомагає у роботі»

6.3.2.        «Посміхаємося з комп’ютером»

6.4.  Додаткові вимоги до участі у номінаціях:

6.4.1.        «Комп’ютер, що допомагає у роботі»: фоторобота, що ілюструє те, як навчання комп’ютерній грамотності сприяє у професійному житті – виборі майбутньої професії, під час роботи за тією чи іншою професійною спеціальністю (з перелічених в курсі «Комп’ютерні технології та майбутня професія» або будь-якій іншій професійній діяльності)

6.4.2.        «Посміхаємося з комп’ютером»: фоторобота гумористичного характеру, що ілюструє незвичне або кумедне  використання комп’ютера під час роботи за тією чи іншою професійною спеціальністю (з перелічених в курсі «Комп’ютерні технології та майбутня професія» або будь-якій іншій професійній діяльності)

6.5.       Надіслати фотороботу та заявку можна одним із доступних способів:

6.5.1.  або електронною поштою на адресу rmc.ukraine@gmail.com з поміткою в темі листа «Фото» та двома файлами, прикріпленими у додатку ­- Заявкою та  фотографією

6.5.2. або звичайною поштою на CD-диску на адресу:

РМЦ «АЙОРН» (на конкурс «Фото»),

вул. Берлінського 9, оф. 416, м. Київ, 04060

6.6.       У Конкурсі беруть участь роботи тільки в електронному вигляді. Від одного автора може прийматися не більше трьох робіт. До участі у Конкурсі приймаються чорно-білі та кольорові фотографії без рамок в електронному вигляді у форматі JPG або JPEG. Фото може бути зроблене як плівочним фотоапаратом (з подальшим скануванням), та і цифровою фотокаметою, в т.ч. за допомогою мобільного телефону. Знімок може бути оброблений убудь-якій програмі.  

6.7.        Не допускаються до участі в Конкурсі фотороботи, які:

6.7.1. пропагують насильство, расизм, відверту або приховану рекламу товарів чи послуг, політичних партій та ідеологій;

6.7.2. містять ненормативну лексику;

6.7.3. є копіями зображень інших авторів або містять їх елементи, що порушує законодавство України про інтелектуальну власність;

6.7.4. подані після завершення терміну прийому робіт на конкурс;

6.7.5. фотографії скопійовані з мережі Інтернет НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

6.8.     Участь у Конкурсі можуть брати індивідуальні або колективні фотороботи.

6.9.     Участь у Конкурсі можуть брати тільки ті фотороботи, автори яких дали згоду на обробку своїх персональних даних з метою організації та проведення  Конкурсу (згідно Закону України “Про захист персональних даних”).

6.10.      Подані на Конкурс фотороботи не рецензуються та не повертаються.

6.11.      Участь у Конкурсі не можуть брати члени Оргкомітету, їхні близькі родичі, а також ті, хто не навчався за курсами Програми.

6.12.  Рішення про реєстрацію заявки для участі в конкурсі приймає Оргкомітет. Оргкомітет має право запросити додаткову інформацію від заявника з метою ефективної оцінки конкурсної роботи.

 

  1. Оцінка робіт та визначення переможців

7.1.       Оцінювання робіт буде здійснюватися учасниками Програми шляхом відкритого голосування у розрахунку - 1 голос від кожної групи, що працює/працювала за програмою.

7.2.      Попередню оцінку конкурсних робіт на відповідність формальним вимогам Конкурсу здійснює Оргкомітет. За результатами розгляду приймається рішення про допуск роботи до участі в Конкурсі.

7.3.      Оргкомітет забезпечує анонімне оцінювання робіт через кодування робіт. Всі роботи, допущені до оцінювання, будуть закодовані та розміщені на сайті Програми.

7.4.      До голосування запрошуються всі групи учнів разом з фасилітатором, які працюють за Програмою. Група має колективно обрати одну-три кращі на їх думку фотографії серед робіт, розміщених на сторінці Конкурсу, базуючись на таких критеріях:

7.4.1. фоторобота відповідає номінації і умовам Конкурсу

7.4.2. фоторобота естетично гармонійна, не викликає неприємних асоціацій

7.4.3. фоторобота є універсальною і буде однаково гарно виглядати як у електронному, так і у друкованому вигляді

7.5.      Форма для голосування буде опублікована на сайті програми з 10 травня 2014.

7.6.      Результати Конкурсу оголошуються Оргкомітетом через офіційний сайт Програми.

7.7.      Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню. Оргкомітет не зобов’язаний надавати жодних пояснень.

7.8.      Переможець Конкурсу нагороджується дипломом переможця, а учасники, чиї роботи відповідають умовам даного Положення про Конкурс відзначаються – дипломами лауреатів Конкурсу. 

7.9.  П’ять фоторобіт, що наберуть найбільшу кількість балів, будуть використані в  якості ілюстрацій при виданні інформаційної продукції Програми.

 

  1. Авторські права

8.1.      Подання фотороботи на Конкурс автоматично означає згоду з його правилами і дозвіл на публікацію в рамках Програми. Участь фотороботи в Конкурсі не означає передачу авторських прав організаторам. Всі права на роботу залишаються за автором. Всі спірні питання щодо авторських прав вирішуються згідно діючого законодавства України.

8.2.      Подаючи роботу на Конкурс, учасник гарантує дотримання зі свого боку законодавства України про інтелектуальну власність.

 

  1. Фінансування конкурсу

9.1.       Фінансування Конкурсу здійснюється з джерел Програми, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

9.2.      Витрати на пересилання робіт беруть на себе учасники.

9.3.     Призовий фонд формується за рахунок коштів Програми, а також за рахунок спонсорів конкурсу.

9.4.      Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право змінювати це Положення та умови Конкурсу, про що має бути повідомлено через сайт Програми.

 


ДОДАТОК 1

Заявка на участь у Всеукраїнському конкурсі фотографій «Комп’ютер на роботі»

       1. Назва номінації 

2. Прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів)

3. Стислий опис фотографії: коли, де і за яких обставин зроблене фото. Що надихнуло авторів на ідею саме такого знімку (3-5 речень)

4.  Прізвище, ім’я, по-батькові фасилітатора, у якого(ій) автор(и) навчається або навчався за Програмою

5.   Повна назва навчального закладу, де автор(и) навчається або навчався за Програмою

6.    Контактна електронна адреса фасилітатора (e-mail)

7.    Контактний телефон фасилітатора, бажано мобільний

8.    Поштова адреса і індекс для надсилання призів або сертифікату учасника

9.    Я, (ПІБ фасилітатора) надаю дозвіл на обробку своїх  персональних даних з метою організації та проведення Конкурсу Організаційному комітету

10.    Я, (ПІБ автора роботи) надаю дозвіл на обробку своїх  персональних даних з метою організації та проведення Конкурсу Організаційному комітету


ДОДАТОК 2

Вимоги до оформлення конкурсних робіт

(необхідні для участі роботи в Конкурсі)

1.    Фотороботи на Конкурс  подаються у форматі  JPEG. Мінімальний розмір фотографії по довшій стороні – 30 см., максимальний – 45 см., роздільна здатність 300 dpi. Розмір фото повинен бути близько 1000px по ширині.

2.   У фотороботахдопускається використання додаткової обробки, в т.ч. використання надписів та графічних елементів.