Положення про конкурс емблем

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Емблема програми Intel «Шлях до успіху»
(завантажити як .pdf)

Всеукраїнський конкурс малюнку «Емблема програми Intel «Шлях до успіху» (далі – Конкурс) є ініціативою навчальної програми Intel «Шлях до успіху»  в Україні (далі – Програма)

 

  1. Мета конкурсу

Метою проведення Конкурсу є сприяння поширенню сучасних педагогічних підходів в навчальних закладах  України. 

 

  1. Завдання конкурсу

2.1.       Популяризація Програми і залучення учасників до розвитку Програми

2.2.       Підтримка і заохочення учнів, які ефективно працюють за Програмою

2.3.       Створення емблеми програми Intel «Шлях до успіху» учнями-учасниками програми

 

  1. Організатори Конкурсу та оргкомітет

3.1.       Організатором Конкурсу є програма Intel «Шлях до успіху» в Україні, що реалізується Ресурсно-методичний центр «АЙОРН» у партнерстві з компанією Intel

3.2.       До організації та проведення Конкурсу можуть залучатися також інші організації та фонди, які поділяють цілі Конкурсу та можуть надати організаційне чи матеріальне сприяння у проведенні Конкурсу. До організації Конкурсу не можуть залучаються політичні партії.

3.3.      Для вирішення поточних організаційних питань організатори Конкурсу створюють Організаційний комітет. Склад Оргкомітету оголошується через сайт Програми (www.uspih.iteach.com.ua).

3.4.       Оргкомітет повноважний приймати рішення з усіх питань, що виникають у зв’язку з проведенням Конкурсу. Оргкомітет організовує оцінку робіт учасників Конкурсу. Оргкомітет не має права втручатися та впливати на оцінку робіт.

 

  1. Висвітлення Конкурсу

4.1.      Офіційна інформація про Конкурс, Положення про Конкурс, склад Оргкомітету, оцінка робіт, оперативні новини та висвітлення результатів Конкурсу відбувається на офіційному інтернет-сайті Програми (www.uspih.iteach.com.ua).

4.2.      Організатор оголошує про початок проведення Конкурсу через офіційний сайт Програми, соціальні мережі та засоби масової інформації.

4.3.      Для висвітлення перебігу та результатів Конкурсу запрошуються національні та міжнародні засоби масової інформації в якості інформаційних партнерів Конкурсу.

 

  1. Терміни проведення конкурсу

5.1.      Прийом і реєстрація конкурсних заявок та робіт розпочинається  20 листопада 2012 р. і триває до 1 травня 2013 року.

5.2.      Оцінювання робіт триває з 10 травня по 10 червня 2013 року

5.3.      Оголошення підсумків конкурсу відбудеться після 30 червня 2013 на сторінці Конкурсу.

 

  1. Умови проведення Конкурсу

6.1.       Участь у Конкурсі можуть брати учні, що навчаються або навчалися за будь-яким з трьох курсів Програми.

6.2.       Для участі в Конкурсі автор має надіслати Заявку на участь в конкурсі (згідно Додатку 1) і емблему створену у програмі Microsoft Word Draw (згідно вимог Додатку 2), не пізніше 24:00 1 травня 2013 р. (за відміткою пошти про дату відправки).

6.3.       Надіслати малюнок та заявку можна одним із доступних способів:

6.3.1.  або електронною поштою на адресу konkurs@uspih.iteach.com.ua з поміткою в темі листа «Емблема» та двома файлами, прикріпленими у додатку ­- Заявкою та  малюнком

6.3.2. або звичайною поштою на CD-диску на адресу:

РМЦ «АЙОРН» (на конкурс «Емблема»),

вул. Берлінського 9, оф. 416, м. Київ, 04060

6.4.       У Конкурсі беруть участь роботи тільки в електронному вигляді. Від одного автора може прийматися не більше трьох робіт. Робота має бути виконана у графічному стилі, без складних переходів та градієнтів, бути зрозумілою також  і у чорно-білому варіанті та містити напис Intel «Шлях до успіху».  Допускається  використання елементів Microsoft ClipArt. Малюнок має бути створено у текстовому редакторі Microsoft Word вбудованими інструментами для обробки зображень Microsoft Word Draw і надано у форматі .DOC або .DOCX.

6.5.        Не допускаються до участі в Конкурсі роботи, які:

6.5.1. пропагують насильство, расизм, відверту або приховану рекламу товарів чи послуг, політичних партій;

6.5.2. містять ненормативну лексику;

6.5.3. є копіями зображень інших авторів або містять їх елементи, що порушує законодавство України про інтелектуальну власність;

6.5.4. подані після завершення терміну прийому робіт на конкурс.

6.6.      Участь у Конкурсі можуть брати індивідуальні або колективні роботи.

6.7.      Участь у Конкурсі можуть брати тільки ті роботи, автори яких дали згоду на обробку своїх персональних даних з метою організації та проведення  Конкурсу (згідно Закону України “Про захист персональних даних”).

6.8.      Подані на Конкурс роботи не рецензуються та не повертаються.

6.9.       Участь у Конкурсі не можуть брати члени Оргкомітету, їхні близькі родичі, а також ті, хто не навчався за курсами Програми.

6.10.  Рішення про реєстрацію заявки для участі в конкурсі приймає Оргкомітет. Оргкомітет має право запросити додаткову інформацію від заявника з метою ефективної оцінки конкурсної роботи.

 

  1. Оцінка робіт та визначення переможців

7.1.       Оцінювання робіт буде здійснюватися учасниками Програми шляхом відкритого голосування у розрахунку - 1 голос від кожної групи, що працює/працювала за програмою.

7.2.      Попередню оцінку конкурсних робіт на відповідність формальним вимогам Конкурсу здійснює Оргкомітет. За результатами розгляду приймається рішення про допуск роботи до участі в Конкурсі.

7.3.      Оргкомітет забезпечує анонімне оцінювання робіт через кодування робіт. Всі роботи, допущені до оцінювання, будуть закодовані та розміщені на сайті Програми.

7.4.      До голосування запрошуються всі групи учнів разом з фасилітатором, які працюють за Програмою. Група має колективно обрати одну-три кращі на їх думку емблеми серед робіт, розміщених на сторінці Конкурсу, базуючись на таких критеріях:

7.4.1. емблема відображає суть програми, її складові або принципи

7.4.2. емблема естетично гармонійна, не викликає неприємних асоціацій

7.4.3. емблема буде однаково гарно виглядати як у кольоровому, так і в чорно-білому варіанті

7.5.      Форма для голосування буде опублікована на сайті програми з 10 травня 2013.

7.6.      За результатами голосування буде визначена одна найкраща робота, яку за погодженням з Дирекцією освітніх програм Intel буде затверджено як офіційну емблему Програми в Україні.

7.7.      Результати Конкурсу оголошуються Оргкомітетом через офіційний сайт Програми.

7.8.      Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню. Оргкомітет не зобов’язаний надавати жодних пояснень.

7.9.      Переможець Конкурсу нагороджується дипломом переможця, а учасники, чиї роботи відповідають умовам даного Положення про Конкурс відзначаються – дипломами лауреатів Конкурсу. 

7.10.  Робота-переможець буде надалі розміщена на офіційному сайті  Програми, на сувенірній продукції Програми, опублікована як поштова марка для обігу в Україні і надана школам-учасницям Програми, а також розміщена на іншій некомерційній продукції Програми.

 

  1. Авторські права

8.1.      Подання роботи на Конкурс автоматично означає згоду з його правилами і дозвіл на використання роботи в якості логотипу Програми. Всі спірні питання щодо авторських прав вирішуються згідно діючого законодавства України.

8.2.      Подаючи роботу на Конкурс, учасник гарантує дотримання зі свого боку законодавства України про інтелектуальну власність.

 

  1. Фінансування конкурсу

9.1.       Фінансування Конкурсу здійснюється з джерел Програми, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

9.2.      Витрати на пересилання робіт беруть на себе учасники.

9.3.      Призовий фонд формується за рахунок коштів Програми, а також за рахунок спонсорів конкурсу.

9.4.      Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право змінювати це Положення та умови Конкурсу, про що має бути повідомлено через сайт Програми. 

ДОДАТОК 1

Заявка на участь у Всеукраїнському конкурсі малюнку «Емблема програми Intel «Шлях до успіху»
(завантажити у форматі .doc)

 

1.   Прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів)

2.    Прізвище, ім’я, по-батькові фасилітатора, у якого(ій) автор(и) навчається або навчався за Програмою

3.    Повна назва навчального закладу, де автор(и) навчається або навчався за Програмою

4.    Контактна електронна адреса фасилітатора (e-mail)

5.    Контактний телефон фасилітатора, бажано мобільний

6.    Поштова адреса і індекс для надсилання призів або сертифікату учасника

7.    Я, (ПІБ фасилітатора) надаю дозвіл на обробку своїх  персональних даних з метою організації та проведення Конкурсу Організаційному комітету

8.    Я, (ПІБ автора роботи) надаю дозвіл на обробку своїх  персональних даних з метою організації та проведення Конкурсу Організаційному комітетуДОДАТОК 2

Вимоги до оформлення конкурсних робіт
(необхідні для участі роботи в Конкурсі)

 

1.    Малюнок надається у вигляді окремого файлу, створеного у текстовому редакторі Microsoft Word вбудованими інструментами для обробки зображень Microsoft Word Draw, і відправляється у форматі .DOC або .DOCX. Можливе використання елементів Microsoft ClipArt.

2.    Робота має бути виконана у графічному стилі, без складних численних деталей, переходів та градієнтів, бути зрозумілою також і у чорно-білому варіанті.

3.    Має містити напис Intel «Шлях до успіху». Шрифт без надтонких ліній і дрібних елементів.    

4.    Фон зображення – білий.

 

Критерії оцінювання конкурсних робіт
(на основі яких буде обрано переможця серед учасників Конкурсу)

 

1.    Емблема відображає суть програми, її складові, принципи;

2.    Емблема естетично гармонійна, не викликає неприємних асоціацій, легко запам'ятовується

3.    Емблема є універсальною і буде однаково гарно виглядати як у кольоровому, так і в чорно-білому варіанті, у різних умовах та на різних носіях.