Визначення переможців та лауреатів конкурсів 2011-2012
Від імені організаційного комітету та журі конкурсів дякуємо всім, хто цього року взяв участь у конкурсах програми Intel "Шлях до успіху"!

Конкурс есе "Моя історія успіху" та конкурс проектів «Наш проект для спільноти» проводяться вже втретє і щороку до нас долучається все більша кількість учасників із різних куточків України; роботи стають дедалі цікавішими та часто відображають вже кількарічний досвід роботи за програмою.

Оцінювання робіт як і раніше здійснювалося наступним чином:  кожен із членів журі незалежно оцінював кожну роботу за критеріями, визначеними у положенні про конкурс. Всі роботи були закодовані і надані членам журі анонімно. Кожному з критеріїв було присвоєно певну максимально можливу кількість балів, в межах якої члени журі могли оцінити відповідність роботи даному критерію. Загальна оцінка роботи була отримана простою сумою всіх отриманих балів. 

Всі роботи на конкурс есе "Моя історія успіху" оцінювалися за таким критеріями і максимальними балами:

1.    В роботі описаний важливий власний досвід (до 25 балів)
2.    Демонструється значення Програми для окремих учасників, їх успішності і т.п.; показано, як за допомогою програми було створено деяку позитивну зміну в житті автора та/чи інших людей та навколишній реальності (до 35 балів)
3.    Розказано про взаємодію з громадою при роботі за Програмою (до 10 балів)
4.    Ясність викладу, грамотність (до 10 балів)
5.    Робота відповідає вимогам до есе (всього до 20 балів) , а саме:           
 • Назва влучна і цікава; не більше 15 слів (5 балів)
 • Вступ описує суть ситуації (5 балів)
 • Основна частина розкриває ситуацію, використовуючи 3-5 аргументів/структурних елементів, пов'язаних логічно та стилістично (5 балів)
 • Висновок базується на розкритих вище аргументах (5 балів)
Максимальна кількість балів – 100.


Роботи на конкурс проектів «Наш проект для спільноти» оцінювалися за такими критеріями і балами:

1.    Опис реалізації проекту відповідає вимогам Положення про конкурс:
 • Опис містить назву проекту та стислий опис проблеми (до 5 балів)
 • Зазначається, як учні працювали над проектом (планування, групова робота, хід виконання роботи, реакція членів спільноти та батьків) (до 10 балів)
 • Чітко видно, що проект реалізований до кінця і має конкретний результат  (до 10 балів)
2.       Презентація проекту відповідає вимогами Положення про конкурс:
 • Титульний слайд містить: назву проекту, назву програми - Intel "Шлях до успіху", імена авторів, місце проживання та дату створення (до 4 балів)
 • Наявна реальна проблема з життя спільноти, є кілька можливих шляхів її вирішення та обґрунтовано вибір варіанту рішення, яке можуть зробити 5 учнів за 3 тижні (до 20 балів)
 • Проаналізовано потрібні ресурси/кошти (звідки брати, як можна зменшити, хто допоможе) (до 10 балів)
 • Є розподіл ролей (хто, що і як зробив), вказано як були залучені члени громади ( до 6 балів)
 • В заключному слайді - підсумки/ висновки, які випливають з вирішення проблеми і чітко свідчать, що проект реалізовано (до 20 балів)
 • В презентації використано шрифти не менше 20 розміру, а також використано єдиний стиль оформлення (до 5 балів)
 • В презентації використані всі комп'ютерні технології, які вивчаються за програмою: текстовий редактор, електронні таблиці, програма для малювання (до 10 балів)
Максимальна кількість балів – 100.

Враховуючи  високий рівень поданих на конкурс  проектів було прийняте  рішення про визначення команд-лауреатів конкурсу, яких запрошено на урочисте нагородження до м. Києва.
 
Бажаємо вам успіхів в наступних конкурсах!

Члени журі:
Тетяна Нанаєва,
Наталя Гозак,
Олена Давиденко,
Алла Забарна,
Елла Ворох