Положення про конкурс есе
ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс есе «Моя історія успіху»
(завантажити як .pdf
)

Швидко перейти:

Всеукраїнський конкурс есе «Моя історія успіху»  (далі – Конкурс) є щорічною ініціативою навчальної програми Intel «Шлях до успіху»  в Україні (далі – Програма)

1.    Мета конкурсу
Метою проведення Конкурсу є поширення кращих практик впровадження сучасних педагогічних підходів в навчальних закладах  України. 

2.    Завдання конкурсу
2.1.    Популяризація Програми і поширення позитивного досвіду серед учасників Програми
2.2.    Підтримка і заохочення викладачів, які ефективно працюють за Програмою
2.3.    Інформування педагогічної спільноти про особисте сприйняття процесу впровадження програм Intel «Шлях до успіху»

3.    Організатори Конкурсу та оргкомітет
3.1.     Організатором Конкурсу є програма Intel «Шлях до успіху»  в Україні, що реалізується РМЦ «АЙОРН» у партнерстві з компанією Intel
3.2.     До організації та проведення Конкурсу можуть залучатися також інші організації та фонди, які поділяють цілі Конкурсу та можуть надати організаційне чи матеріальне сприяння у проведенні Конкурсу. До організації Конкурсу не можуть залучаються політичні партії.
3.3.    Для вирішення поточних організаційних питань організатори Конкурсу створюють Організаційний комітет. Склад Оргкомітету оголошується через сайт Програми (www.uspih.iteach.com.ua).
3.4.     Оргкомітет повноважний приймати рішення з усіх питань, що виникають у зв’язку з проведенням Конкурсу. Оргкомітет затверджує склад Журі Конкурсу. Оргкомітет не має права втручатися в роботу Конкурсного журі та впливати на оцінку робіт.

4.    Висвітлення Конкурсу
4.1.    Офіційна інформація про Конкурс, Положення про Конкурс, склад Оргкомітету та Журі, оперативні новини та висвітлення результатів Конкурсу відбувається на офіційному інтернет-сайті Програми (www.uspih.iteach.com.ua).
4.2.    Організатор оголошує про початок проведення Конкурсу через офіційний сайт Програми, соціальні мережі та засоби масової інформації.
4.3.    Для висвітлення перебігу та результатів Конкурсу запрошуються національні та міжнародні засоби масової інформації в якості інформаційних партнерів Конкурсу.

5.    Терміни проведення конкурсу
5.1.    Прийом і реєстрація конкурсних заявок та робіт розпочинається  20 листопада 2012 р. і триває до 15 червня  2013 року
5.2.    Розгляд заявок та робіт конкурсним журі триває з 15  по 30 червня  2013 року
5.3.    Оголошення підсумків конкурсу відбудеться після 30 червня  2013 на сторінці Конкурсу.

6.    Умови проведення Конкурсу
6.1.     Участь у Конкурсі можуть брати всі учасники Програми (фасилітатори, тренери, спеціалісти з моніторингу, регіональні координатори), що працюють або працювали в рамках Програми за будь-яким з трьох курсів Програми.
6.2.     Для участі в Конкурсі автор має надіслати Заявку на участь в конкурсі (згідно Додатку 1) і власне есе (написане згідно Додатку 2), не пізніше 18:00 15 червня  2013 р. (за відміткою пошти про дату відправки).
6.3.     Додаткові матеріали, які автор бажає додати до есе, необхідно розміщувати в інтернеті та вставляти посилання на них в текст есе. Додаткові матеріали, надіслані разом із заявкою (зображення, фотографії, аудіо-файли) прийматися до розгляду не будуть.
6.4.    Надіслати есе та анкетні дані можна одним із доступних способів:
6.4.1.     або електронною поштою на адресу konkurs@uspih.iteach.com.ua з поміткою в темі листа «Історія успіху» та двома файлами, прикріпленими у додатку: Заявки  з анкетними даними та  есе
6.4.2.    або двома окремими аркушами звичайною поштою на адресу:

РМЦ «АЙОРН»
конкурс «Історія успіху»,
 вул. Берлінського 9, оф. 416,
м. Київ, 04060

6.5.     У Конкурсі беруть участь роботи українською або російською мовами в електронному чи  друкованому вигляді. Від одного автора може прийматися не більше трьох робіт. Обсяг роботи - до однієї сторінки на папері формату А-4 (12 кегль, інтервал 1.5, поля стандартні).
6.6.      Не допускаються до участі в Конкурсі роботи, які:
6.6.1.    пропагують насильство, расизм, відверту або приховану рекламу товарів чи послуг, політичних партій;
6.6.2.    містять ненормативну лексику;
6.6.3.    є переписами творів інших авторів і порушують законодавство України про інтелектуальну власність;
6.6.4.    подані після завершення терміну прийому робіт на конкурс.
6.7.     Участь у Конкурсі можуть брати лише індивідуальні роботи. Колективні роботи Конкурсним журі не розглядаються.
6.8.     Зміст твору обирається автором на власний розсуд відповідно до загальної мети і завдань Конкурсу.
6.9.      Подані на Конкурс роботи не рецензуються та не повертаються.
6.10.     Участь в Конкурсі не можуть брати члени Оргкомітету, Журі а також їхні близькі родичі.
6.11.    Рішення про реєстрацію заявки для участі в конкурсі приймає Оргкомітет. Оргкомітет має право запросити додаткову інформацію від заявника з метою ефективної оцінки конкурсної роботи.
6.12.    Участь у Конкурсі можуть брати тільки ті роботи, автори яких дали згоду на обробку своїх персональних даних з метою організації та проведення  Конкурсу (згідно Закону України “Про захист персональних даних”)

7.    Оцінка робіт та визначення переможців
7.1.     Для оцінки робіт Оргкомітет Конкурсу формує Конкурсне журі, куди запрошуються керівники програми, тренери, спеціалісти з моніторингу  і фасилітатори, що мають досвід роботи за програмою, переможці минулорічних конкурсів. Участь в роботі Конкурсного журі є безоплатною та виконується на громадських засадах.
7.2.     Попередню оцінку конкурсних робіт на відповідність формальним правилам Конкурсу здійснює Оргкомітет Конкурсу. За результатами розгляду приймається рішення про допуск роботи до участі в Конкурсі.
7.3.    Оргкомітет забезпечує анонімне оцінювання робіт Конкурсним журі через кодування робіт. Кожна закодована робота оцінюється всіма членами Конкурсного журі. Кожен з членів журі оцінює роботу шляхом виставлення балів за кожним із критеріїв. Кожному критерію присвоєно певну максимальну кількість балів.
7.4.    Критерії оцінювання творчих робіт (максимальна оцінка - 100 балів):
7.4.1.    Робота відповідає вимогам до есе:
7.4.2.    Назва влучна і цікава, не більше 10 слів (до 5 балів) 
7.4.3.    Вступ описує суть ситуації  (10 балів)
7.4.4.    Основна частина розкриває ситуацію, використовуючи 3-5 аргументів/структурних елементів, пов'язаних логічно та стилістично  (15 балів)
7.4.5.    Висновок базується на розкритих вище аргументах  (10 балів)
7.4.6.    В роботі описаний важливий власний досвід або досвід героїв есе (до 20 балів)
7.4.7.    Демонструється значення Програми для окремих учасників, їх успішності тощо, тобто показано, як за допомогою Програми було створено деяку позитивну зміну в житті автора, інших людей та/чи місцевої спільноти (до 25 балів)
7.4.8.    Розказано про взаємодію з громадою при роботі за Програмою  (до 10 балів)
7.4.9.    Матеріал викладено грамотно і ясно (до 5 балів).
7.5.    Конкурсне журі визначає найкращі роботи, які отримують І, ІІ та ІІІ місця.
7.6.    Результати Конкурсу оголошуються Конкурсним журі через офіційний сайт Програми. Переможцям Конкурсу, а також учасникам, чиї роботи були відзначені заохочувальними призами, надсилаються повідомлення електронною поштою, поштою чи у будь-який інших доступний спосіб.
7.7.    Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню. Конкурсне журі не зобов’язане пояснювати мотиви своїх оцінок.
7.8.    Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів та призами. 
7.9.    Всі учасники, чиї роботи відповідають умовам даного Положення про Конкурс, отримають свідоцтва учасників.
7.10.    Роботи-переможці, а також найкращі роботи, відзначені заохочувальними призами, будуть опубліковані на офіційному сайті Програми, а також у засобах масової інформації.

8.    Авторські права
8.1.    Подання роботи на Конкурс автоматично означає згоду з його правилами і дозвіл на публікацію в рамках Програми. Участь роботи в Конкурсі не означає передачу авторських прав організаторам. Всі права на роботу залишаються за автором. Всі спірні питання щодо авторських прав вирішуються згідно діючого законодавства України.
8.2.    Подаючи роботу на Конкурс, учасник гарантує дотримання з свого боку законодавства України про інтелектуальну власність.

9.    Фінансування конкурсу
9.1.     Фінансування Конкурсу здійснюється з джерел Програми, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
9.2.    Витрати на пересилання робіт беруть на себе учасники.
9.3.    Призовий фонд формується за рахунок коштів Програми, а також за рахунок спонсорів Конкурсу.
9.4.    Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право змінювати це Положення та умови Конкурсу. Про зміни організатори Конкурсу мають повідомити через сайт Програми.ДОДАТОК 1
Вимоги до оформлення та подання  конкурсних робіт

1.       Історія успіху надається у вигляді документа, створеного у текстовому редакторі, обсягом не більше 1 сторінки (до 3200 знаків), шрифт ­- Times New Roman, 12 розмір, 1,5 інтервал.

2.       Історія успіху має бути написана у формі есе*

*  Есе – це невеликий твір-роздум у жанрі публіцистики, що виражає думку  та бачення автора на певну тему та не претендує на повне висвітлення проблеми. Зазвичай есе включає чітке окреслення проблеми, авторський аналіз та висновки, що узагальнюють думку автора з цього приводу.

3.       Структура есе:

- Назва (влучна і цікава; не більше 10 слів)

- Вступ (суть ситуації, що дозволила змінити проблему на краще, обґрунтування вибору; орієнтовно – один абзац)

- Основна частина (розкриття ситуації, використовуючи 3-5 аргументів/структурних елементів, пов’язаних логічно та стилістично; зазвичай це 3-5 абзаців)

- Висновок (узагальнення та висновки, що базуються на розкритих вище аргументах)ДОДАТОК 2

Як написати успішну історію успіху…

(рекомендації за матеріалами Тетяни Каргіної, Корпорація Intel)

 Історія успіху показує, як за допомогою програми Intel® «Шлях до успіху» ви змогли створити деяку позитивну зміну в житті інших людей. Зазвичай передбачається, що хтось досяг чогось нового.

Оптимальна історія успіху:

- Коротка, але інформативна

- Описова, але сфокусована.

Це лаконічна розповідь про результат вашого позитивного впливу на навколишню реальність.

Позитивні результати (зміна) повинні бути настільки очевидними, щоб всю історію можна було б переказати одним реченням.

Питання, що допоможуть вам писати:

1.       Для кого ви працюєте? Кому ви хотіли допомогти? Це група людей або конкретна людина?

2.       Стисло опишіть проблемну ситуацію. Подумки проаналізуйте вік, стать, рівень доходів, рівень освіти тощо.

3.       Що змінилося в житті цих людей? Покажіть різницю між «до і після». Наскільки значна ця зміна? Коли відбулися зміни? Де відбулися зміни?

4.       Враховуйте тривалість вашої безпосередньої діяльності за програмою.

5.       Де відбулися зміни? Максимально чітко визначте місце.

6.       Яким чином ви досягли цих змін? Розкажіть, що конкретно ви зробили? Хто допоміг? Що допомогло? Які ресурси були задіяні?

7.       Як би Ви могли «виміряти», «відчути» свій успіх? Наприклад, результати соціологічних досліджень, кількість навчених, кількість нагород, кількість публікацій.

8.       Чи можуть «ваші підопічні» сказати, що їх життя змінилося на краще? Чому вони так вважають? Цитати вітаються.

Історія успіху:

·         Показує приклад – існувала певна проблема, але ситуація була змінена на краще.

·         Викликає співчуття, співпереживання  – до ситуації, її учасників, труднощів і досягнутого успіху.

·         Є достовірною – базується на реальній ситуації, а не на умоглядних ідеях.

·         Розповідає історію, яку всім цікаво почитати: хто і як (якими засобами) забезпечив/підштовхнув до  зміни.

·         Пишеться для цільової аудиторії - і для кожної аудиторії потрібна своя історія.

·         Показує, яку користь може дати використання ІКТ.

·         І нарешті - правильна історія успіху надихає!