Положення про конкурс координаторів

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс регіональних координаторів програми Intel «Шлях до успіху»

(завантажити як .pdf)

Конкурс регіональних координаторів (далі – Конкурс) є ініціативою навчальної програми Intel «Шлях до успіху»  в Україні (далі – Програма).

1. Мета конкурсу
Метою проведення Конкурсу є сприяння ефективній організації впровадження Програми в регіонах України 

2. Завдання конкурсу
2.1. Популяризація Програми серед освітян України
2.2. Поширення позитивного досвіду з організації впровадження програми в областях
2.3. Підтримка і заохочення регіональних координаторів, що працюють над впровадженням Програми в областях

3. Організатори Конкурсу та оргкомітет
3.1.  Організатором Конкурсу є програма Intel «Шлях до успіху»  в Україні, що реалізується у партнерстві з компанією Intel, ГО «ЦРБТ» та ГО «РМЦ «АЙОРН»
3.2.  До організації та проведення Конкурсу можуть залучатися також інші організації та фонди, які поділяють цілі Конкурсу та можуть надати організаційну чи матеріальну підтримку у проведенні Конкурсу. До організації Конкурсу не можуть залучаються політичні партії.
3.3.  Для вирішення поточних організаційних питань організатори Конкурсу створюють Організаційний комітет. Склад оргкомітету оголошується через сайт Програми (
www.uspih.iteach.com.ua).
3.4.  Оргкомітет повноважний приймати рішення з усіх питань, що виникають у зв’язку з проведенням Конкурсу.

4. Висвітлення Конкурсу
4.1. Офіційна інформація про Конкурс, Положення про Конкурс, склад Оргкомітету, оперативні новини та висвітлення результатів Конкурсу відбувається на офіційному інтернет-сайті Програми (
www.uspih.iteach.com.ua).
4.2. Організатор оголошує про початок проведення Конкурсу через офіційний сайт Програми, соціальні мережі та засоби масової інформації.

5. Терміни проведення конкурсу
5.1. Конкурс проводиться з 1 січня 2014 до 20 серпня 2014 року

5.2. Оголошення підсумків конкурсу відбудеться після 30 серпня 2014

6. Умови проведення Конкурсу
6.1.  У  конкурсі можуть брати участь всі обласні регіональні координатори програми Intel «Шлях до успіху»
6.2. Для участі в Конкурсі регіональний координатор має заповнити всі поля щодо своєї діяльності у формі звітності та підтвердити своє бажання взяти участь у Конкурсі (у довільній формі).
6.3. Організатори конкурсу зобов’язуються не розголошувати контактну інформацію учасників.
6.4. Участь в Конкурсі не можуть брати члени Оргкомітету, а також їхні близькі родичі.
6.5. Оргкомітет має право запросити додаткову інформацію від учасника відповідно до критеріїв форми.
6.6. Оргкомітет залишає за собою право відхилити інформацію, яка не відповідає встановленим критеріям, а також не включати учасника до підсумкового Рейтингу.

7. Оцінка діяльності та визначення переможців
7.1.  Не пізніше ніж за тиждень до завершення Конкурсу (до 13 серпня 2014 р.) учасники заповнюють всі поля внутрішньої форми звітності регіонального координатора, і на їх основі формується Рейтинг регіональних координаторів.
7.2. Для складання Рейтингу конкурсу Оргкомітет збирає інформацію про досягнення учасників згідно з критеріями. Необхідна інформація збирається з власних джерел Програми, від регіональних координаторів, з офіційних та інших відкритих джерел.
7.3.  Результати кожного учасника оцінюються всіма регіональними координаторами та керівниками програми в період з 13 по 20 серпня 2014 р. Кожному критерію відповідає певна максимальна кількість балів.
7.4. Критерії Конкурсу:

7.4.1. Кількість опублікованих у ЗМІ (включаючи інтернет) статей, повідомлень, згадувань про програму  “Шлях до успіху” в регіоні (як власні, так і інших учасників програми з області)
7.4.2. Кількість проведених презентацій програми з метою інформування  цільової аудиторії
7.4.3. Частка фасилітаторів, що проводять заняття з учнями, які надали всю необхідну звітність
7.4.4. Заходи за програмою, проведені за програмою  в регіоні
7.4.5. Кількість фасилітаторів з регіону, що взяли участь  у всеукраїнських заходах програми (конкурси, дистанційні курси, вебінари, опитування тощо)
7.4.6. Активність мережевих спільнот учасників програми, що відображається у регулярності дописів, коментарів та обговорень

7.5. Також можуть бути нараховані додаткові бали за:

7.5.1. кількість нових заявок, поданих від викладачів регіону на участь у програмі;
7.5.2. організовані тренінги для фасилітаторів; 
7.5.3. власну активність в мережевій спільноті регіональних координаторів;
7.5.4. ініціативність та внесені пропозиції щодо покращення впровадження Програми.

7.6. Загальний Рейтинг регіональних координаторів, сформований за результатами Конкурсу, оголошуються через офіційний сайт Програми. Учасники, що займають перші місця в Рейтингу, стають переможцями Конкурсу, винагороджуються дипломами та отримують призи. Всі інші учасники отримають свідоцтва учасників.
7.7. Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню.

8. Фінансування конкурсу
8.1.  Фінансування Конкурсу здійснюється з джерел Програми, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
8.2. Призовий фонд формується за рахунок коштів Програми, а також за рахунок спонсорів конкурсу.
8.3. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право змінювати це Положення та умови Конкурсу.