Конкурс регіональних координаторів

Запрошуємо регіональних координаторів взяти участь у конкурсі координаторів програми Intel® «Шлях до успіху», що буде проводитися з 1 січня 2014 до 20 серпня 2014 року

Конкурс є ініціативою навчальної програми Intel® «Шлях до успіху» в Україні та проводиться з метою сприяння ефективній організації впровадження Програми в регіонах України. 

Як взяти участь?
Участь у Конкурсі можуть брати всі обласні регіональні координатори Програми.

Для участі в Конкурсі регіональний координатор має:

  1. підтвердити своє бажання взяти участь у Конкурсі (у довільній формі) - до 20 серпня 2014 та
  2. вчасно заповнити всі поля форми звітності регіонального координатора.

Як проходить Конкурс?

Не пізніше ніж за тиждень до завершення кожного з етапів Конкурсу учасники заповнюють всі поля внутрішньої форми звітності регіонального координатора, і на її основі формується Рейтинг регіональних координаторів. 


Для складання підсумкового Рейтингу на кожному з етапів конкурсу Оргкомітет збирає інформацію про досягнення учасників згідно з критеріями. Необхідна інформація збирається з власних джерел Програми, від регіональних координаторів, з офіційних та інших відкритих джерел.


Рейтинг формується з 13 по 20 серпня 2014р., коли регіональні координатори та керівництво Програми оцінюють результати згідно з критеріями, де кожному з критеріїв надається певна максимальна кількість балів. 

Оголошення підсумків конкурсу відбудеться після 30 серпня 2014р. на сайті Програми

Критерії оцінювання:

  • Кількість опублікованих у ЗМІ (включаючи інтернет) статей, повідомлень, згадувань про програму  “Шлях до успіху” в регіоні (як власні, так і інших учасників програми з області)
  • Кількість проведених презентацій програми з метою інформування  цільової аудиторії
  • Частка фасилітаторів, що проводять заняття з учнями, які надали всю необхідну звітність
  • Заходи за програмою, проведені за програмою  в регіоні
  • Кількість фасилітаторів з регіону, що взяли участь  у всеукраїнських заходах програми (конкурси, дистанційні курси, вебінари, опитування тощо)
  • Активність мережевих спільнот учасників програми, що відображається у регулярності дописів, коментарів та обговорень