Положення про конкурс статей 2013-2014

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс статей про програму Intel «Шлях до успіху»
(завантажити у форматі .pdf)

Всеукраїнський конкурс статей про програму Intel «Шлях до успіху»  (далі – Конкурс) є ініціативою навчальної програми Intel «Шлях до успіху»  в Україні (далі – Програма),  що реалізується Ресурсно-методичним центром «АЙОРН» у партнерстві з компанією Intel.

 

 1. Мета конкурсу

Метою проведення Конкурсу є поширення кращих практик впровадження сучасних педагогічних підходів у навчальних закладах України. 

 

 1. Завдання конкурсу

2.1.  Підтримка і заохочення тих, хто висвітлює інформацію про Програму для широкої громадськості

2.2.  Популяризація і поширення інформації про Програму серед широкої громадськості

2.3.  Інформування педагогічної спільноти про дослідження та наукові розробки щодо впровадження програм Intel «Шлях до успіху»

 

 1. Організатори Конкурсу та оргкомітет

3.1.   Організатором Конкурсу є програма Intel «Шлях до успіху»  в Україні, що реалізується РМЦ «АЙОРН» у партнерстві з компанією Intel.

3.2.   До організації та проведення Конкурсу можуть залучатися інші організації та фонди, які поділяють цілі Конкурсу та можуть надати організації матеріальне сприяння у його проведенні. До організації Конкурсу не можуть залучаються політичні партії.

3.3.  Для вирішення поточних організаційних питань організатори Конкурсу створюють Організаційний комітет. Склад Оргкомітету оголошується через сайт Програми (www.uspih.iteach.com.ua).

3.4.   Оргкомітет повноважний приймати рішення з усіх питань, що виникають у зв’язку з проведенням Конкурсу. Оргкомітет затверджує склад Журі Конкурсу. Оргкомітет не має права втручатися в роботу Конкурсного журі та впливати на оцінку робіт.

 

 1. Висвітлення Конкурсу

4.1.  Офіційна інформація про Конкурс, Положення про Конкурс, склад Оргкомітету та Журі, оперативні новини та висвітлення результатів Конкурсу відбувається на офіційному інтернет-сайті Програми (www.uspih.iteach.com.ua).

4.2.  Організатор оголошує про початок проведення Конкурсу через офіційний сайт Програми, соціальні мережі та засоби масової інформації.

4.3.  Для висвітлення перебігу та результатів Конкурсу запрошуються національні та міжнародні засоби масової інформації в якості інформаційних партнерів Конкурсу.

 

 1. Терміни проведення конкурсу

5.1.  Прийом і реєстрація конкурсних заявок та робіт розпочинається  1 листопада 2012 р. і триває до 01 серпня 2014 року

5.2.  Розгляд заявок та робіт конкурсним журі триває з 02 по 20 серпня  2014 року

5.3.  Оголошення підсумків конкурсу відбудеться після 20 серпня 2014 на сторінці Конкурсу.

 

 1. Умови проведення Конкурсу

6.1.   Участь у Конкурсі можуть брати всі зацікавлені особи.

6.2.  До участі у Конкурсі приймаються статті, вже опубліковані у друкованих паперових виданнях (журналах, збірниках, газетах, шкільних тижневиках) . Статті, що  опубліковані в інтернет-виданнях або ніде не оприлюднені, не приймаються до розгляду. Винятком є номінація «Наукова стаття у фаховому виданні», куди приймаються публікації з електронних фахових видань ВАК України.

6.3.  Конкурс проводиться в трьох номінаціях:

6.3.1.        Наукова стаття у фаховому виданні

6.3.2.        Науково-популярна стаття

6.3.3.        Стаття учнів-учасників програми

6.4.  Додаткові вимоги до участі у номінаціях:

6.4.1.        «Наукова стаття у фаховому виданні»: стаття має бути опублікована в офіційному науковому виданні, що внесено до переліку фахових видань ВАК України (у т.ч. в електронних фахових виданнях ВАК)

6.4.2.        «Науково-популярна стаття»: стаття опублікована у виданнях, призначених для широкої громадськості або для педагогічної спільноти (газети, журнали, збірники статей)

6.4.3.        Стаття учнів-учасників програми : автор статті не старший 18 років. 

6.5.  Для участі в Конкурсі автор має надіслати Заявку (згідно з Додатком 1), текстову версію статті і скановану копію опублікованої статті з вказаною назвою видання, дата публікації (згідно з  Додатком 2) має бути не пізніше 18:00 01 серпня 2014 р. (за відміткою пошти про дату відправки).

6.6.   Надіслати статтю та анкетні дані можна у декілька способів:

6.6.1.         електронною поштою на адресу rmc.ukraine@gmail.com з поміткою в темі листа «Стаття» та трьома файлами, прикріпленими у додатку: Заявка  з анкетними даними, текстовий файл у форматі .doc та файл сканованої статті у форматі .pdf або .jpg

6.6.2.        звичайною поштою, у конверт помістити вирізку статті (або її ксерокопію)  та Заявку на участь у конкурсі (згідно з Додатком 1), на адресу:

РМЦ «АЙОРН»

конкурс «Стаття»

вул. Берлінського 9, оф. 416,

м. Київ, 04060

6.7.   У Конкурсі беруть участь роботи опубліковані  у друкованих паперових виданнях будь-якою мовою. Кількість робіт від одного автора не обмежується. Автор сам визначає номінацію кожної поданої роботи.

6.8.  Не допускаються до участі в Конкурсі роботи, які:

6.8.1.        пропагують насильство, расизм, відверту або приховану рекламу товарів чи послуг, політичних партій;

6.8.2.        містять ненормативну лексику;

6.8.3.        є переписами творів інших авторів і порушують законодавство України про інтелектуальну власність;

6.8.4.        подані після завершення терміну прийому робіт на конкурс;

6.8.5.        опубліковані  тільки у віртуальних, інтернет-виданнях.

6.9.   Участь у Конкурсі можуть брати індивідуальні та колективні роботи.

6.10.         Подані на Конкурс роботи не рецензуються та не повертаються.

6.11.         Участь в Конкурсі не можуть брати члени Оргкомітету, Журі а також їхні близькі родичі.

6.12.        Рішення про реєстрацію заявки для участі в конкурсі приймає Оргкомітет. Оргкомітет має право запросити додаткову інформацію від заявника з метою ефективної оцінки конкурсної роботи.

6.13.        Участь у Конкурсі можуть брати тільки ті роботи, автори яких дали згоду на обробку своїх персональних даних з метою організації та проведення  Конкурсу (згідно з Законом України “Про захист персональних даних”).


 

 1. Оцінка робіт та визначення переможців

7.1.   Для оцінки робіт Оргкомітет Конкурсу формує Спеціальне конкурсне журі, куди запрошуються зовнішні експерти, що мають досвід у науковій, журналістській, педагогічній публіцистиці. Участь в роботі Конкурсного журі є безоплатною та виконується на громадських засадах.

7.2.   Попередню оцінку конкурсних робіт на відповідність формальним правилам Конкурсу здійснює Оргкомітет Конкурсу. За результатами розгляду приймається рішення про допуск роботи до участі в Конкурсі.

7.3.  Кожна робота оцінюється членами Спеціального конкурсного журі. Кожен з членів журі оцінює роботу шляхом виставлення балів за кожним із критеріїв. Кожному критерію присвоєно певну максимальну кількість балів.

7.4.  Критерії оцінювання статті за номінаціями: 

7.4.1.        «Наукова стаття у фаховому виданні» має містити:

·         вступ – обґрунтована актуальність теми, загальний опис проблеми дослідження та її зв’язок з важливими практичними завданнями;

·         наявність посилань на останні видання та публікації з теми дослідження, визначення невирішених аспектів заявленої проблеми публікації; 

·         чітке визначення об’єкту, предмету, мети, завдання і методології дослідження;

·         зрозумілий і обґрунтований виклад матеріалу;

·         наявність висновків, прогноз перспектив дослідження.

7.4.2.        «Науково-популярна стаття »  має:

·         висвітлювати актуальні, цікаві аспекти, проблеми, результати Програми

·         зрозумілий і легкий стиль  подачі матеріалу;

·          оригінальний підхід до висвітлення і подання теми;

·         показувати знання і розуміння Програми

·         судження побудовані логічно і взаємопов’язано, висунуті тези супроводжуються аргументацією, наводяться різні точки зору і їх оцінка автором

7.4.3.        «Стаття учнів-учасників програми» - має висвітлювати цікаві аспекти програми та власний досвід, містити знання та розуміння цілей Програми, написана грамотно, зрозуміло, з використанням багатоманітних виражальних засобів.  

          7.5.  Конкурсне журі визначає найкращі роботи, які отримують І, ІІ та ІІІ місця.

7.6.  Результати Конкурсу оголошує журі через офіційний сайт Програми. Переможцям Конкурсу, а також учасникам, чиї роботи були відзначені заохочувальними призами, надсилаю повідомлення електронною поштою, поштою чи у будь-який інший доступний спосіб.

7.7.  Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню. Конкурсне журі не зобов’язане пояснювати мотиви своїх оцінок.

7.8.  Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів та призами.  Переможці у номінації «Наукова стаття у фаховому виданні» ще додатково будуть запрошені за рахунок Програми на науково-практичну конференцію, що відбудеться навесні 2013 р. у м. Києві.

7.9.   Всі учасники, чиї роботи відповідають умовам даного Положення про Конкурс, отримують свідоцтва учасників.

7.10.         Роботи-переможці, а також найкращі роботи, відзначені заохочувальними призами, будуть опубліковані на офіційному сайті Програми, а також у засобах масової інформації.


 

 1. Авторські права

8.1.  Подання роботи на Конкурс автоматично означає згоду з його правилами і дозвіл на публікацію в рамках Програми. Участь роботи в Конкурсі не означає передачу авторських прав організаторам. Всі права на роботу залишаються за автором. Всі спірні питання щодо авторських прав вирішуються згідно з діючим законодавством України.

8.2.   Подаючи роботу на Конкурс, учасник гарантує дотримання зі свого боку законодавства України про інтелектуальну власність.

 

 1. Фінансування конкурсу

9.1.   Фінансування Конкурсу здійснюється з джерел Програми, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

9.2.  Витрати на пересилання робіт беруть на себе учасники.

9.3.  Призовий фонд формується за рахунок коштів Програми, а також за рахунок спонсорів конкурсу.

9.4.  Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право змінювати це Положення та умови Конкурсу, про що має повідомити на сайті Програми.

 


ДОДАТОК 1

Заявка на участь у Конкурсі статей про програму Intel «Шлях до успіху»

(завантажити)

 

1.    Прізвище, ім’я, по-батькові автора (або перелік усіх авторів)

2.    Назва статті

3.    Назва видання та дата публікації

4.    Контактна електронна адреса автора (одного з авторів)

5.    Контактний мобільний телефон автора (одного з авторів)

6.    Поштова адреса і індекс для надсилання призів або сертифікату учасника

7.    Я/Ми, (ПІБ)____________________________ надаю/ємо Організаційному комітету дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою організації та проведення Конкурсу

 

ДОДАТОК 2

Перелік матеріалів необхідних для участі у Конкурсі

 1. Заявка (згідно з  Додатком 1)
 2. Текстова електронна версія статті у форматі .doc
 3. Сканована копія опублікованої статті, де видно назву видання й дату публікації