“Комп'ютерні технології для місцевої спільноти”

Курс спрямовано на активне залучення учнів 5-8 класів до життя громади - школи, мікрорайону, села, міста та пошуку шляхів розвитку місцевої спільноти.

 

Протягом перших 10 занять учні, працюючи в парах, створюють розробки для місцевої спільноти за допомогою комп'ютера. Вони виконують завдання у програмах створення презентацій, у графічному і текстовому редакторах, електронних таблицях та використовують Інтернет.

На наступних 6 заняттях учні працюють у групах з 3-5 осіб над розробкою та виконанням соціальних міні-проектів на одну із запропонованих тем:

  • Подорожі
  • Створюємо парк
  • Стихійні лиха
  • Довкілля
  • Проблеми громади
Останнє заняття присвячене публічній презентації проектів, на якій присутні представники місцевої громади, вчителі та батьки. Учні реалізують розроблені проекти з метою формування життєво важливих вмінь та активного ставлення до проблем  своєї спільноти.